Cá Gác Bếp Tây Bắc

450,000 

Đối với người Thái, cá gác bếp còn gọi là cá hun khói với tên gọi là “Pa Giảng”, còn cá nướng gọi là “ Pa Pỉnh Tộp”. Ngày trước, đồng bào ở đây thường dùng cá gác bếp làm nguồn thức ăn dự trữ. Ngày nay, tuy cuộc sống hiện đại nhưng đồng bào ở đây vẫn giữ cách bảo quản thực phẩm theo cách truyền thống.